AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE - PROJEKTI
ZALOŽNIŠTVO
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Dejavnost obsega organizacijo in izvedbo usposabljanja in izobraževanja odraslih za večje ali manjše skupine udeležencev iz različnih organizacij v obliki seminarjev, delavnic, predavanj, tečajev, okroglih miz itd. Programe družba izvaja večinoma za znane naročnike. Pripravljenih je več stalnih samostojnih programov izobraževanja in usposabljanja:

  • kaj prinaša zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – enodnevni seminar,
  • usposabljanje in zaposlovanje zaposlenih pri delodajalcih, ki zaposljujejo težje zaposljive osebe in invalide – dvodnevni seminar,
  • usposabljanje in zaposlovanje mentorjev za delo z invalidi in težje zaposljivimi osebami – štiridnevni seminar,
  • motivacijske delavnice za invalide in težje zaposljive osebe – več dnevni seminarji,
  • posebno varstvo invalidov in družbena skrb za osebe s posebnimi potrebami – enodnevni seminar.

Posebna naloga je organizacija in izvedba učne delavnice v gostinstvu za poklicno učenje mladih v gostinstvu - Gostilna dela, ki deluje na Poljanski 7 v Ljubljani (nadaljevanje rezultatov projekta Tovarna dela – vstop v svet dela). V okviru 6-mesečnega programa izobraževanja in usposabljanja se mladi brez končane poklicne ali srednje šole poklicno usposabljajo za poklica pomočnik kuharja in pomočnik natakarja. Sredstva za usposabljanje prispevajo kupci storitev in donatorji učne delavnice oziroma posameznega usposabljanja mladih za poklica pomočnik kuharja in pomočnik natakarja. Poleg tega družba kot izpitni center EBC*L za znane naročnike organizira pripravo in izvedbo seminarjev za izvajanje licence EBC*L, ki je mednarodno uveljavljen certifikat. EBC*L imetniku potrjuje, da ima poslovna znanja, potrebna za vodenje in finančne odločitve. Svojim sodelavcem lahko zainteresirani delodajalci omogočijo pridobitev znanj, ki bodo prispevala k njihovim kompetencam in uspešnemu poslovanju. Prijavnica...Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana