AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE - PROJEKTI
ZALOŽNIŠTVO
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

EVROPSKO SPRIČEVALO POSLOVNIH KOMPETENC - EBC*L
www.ebcl.si

European Business Competence* Licence (ebcl.si) je mednarodno uveljavljen certifikat poslovnih znanj, ki potrjuje, da ima imetnik osnovna znanja potrebna za poslovni svet, vodenje podjetja, vključno s finančnimi odločitvami, finančno upravljanje in nadzorovanje projektov, ustanovitev in zagon novega podjetja.

Učni program za stopnjo A zajema sklope za:

 • razumevanje pravnih temeljev poslovanja,
 • razumevanje poslovnih financ,
 • spremljanje učinkov poslovanja,
 • analizo stroškov in cen.

Konec leta 2008 bomo začeli z izobraževanjem za stopnjo B (poslovno in finančno načrtovanje in trženje), v pripravi pa je program za stopnjo C (HRM, poslovno in finančno vodenje in nadzor).

Učni sklopi

 • gospodarsko pravo
 • stroškovno računovodstvo
 • cilji podjetja in kazalniki
 • bilanca
 • Izobraževanje

Predavanja bosta vodila naša izkušena predavatelja; na področju financ Marjan Kobav, dipl.ekon. in na gospodarskem pravnem področju Janez Zavrl, dipl.prav.
Trajala bodo pet tednov, 10 srečanj po 4 pedagoške ure v popoldanskem terminu v naših prostorih Tehnološkega Parka 19 na Brdu v Ljubljani.

Gradivo

Za vse štiri učne sklope je pripravljeno tudi gradivo v slovenščini v obliki učbenikov in delovnih zvezkov, ki je všteto v ceno izobraževanja, možno pa jih je tudi kupiti ločeno.

Izpit

Na izpit se lahko prijavite neposredno ali po končanih pripravah (udeležba na pripravah ni predpogoj za pristop k izpitu) pri nas, ki smo akreditirani izpiti center s strani slovenskega EBC*L predstavništva Atama, d.o.o. (atama.si). Izpit se izvaja po mednarodnih standardih, kar zagotavlja izvajanje izpita pod enakimi pogoji ter preverjanje znanja kandidatov po enakih merilih v vseh državah, kjer izvajajo EBC*L izpite.

Potek EBC*L izpita

EBC*L izpit se izvaja v vseh izobraževalnih centrih ne glede na državo po istih standardih. Izpit nadzoruje nadzornik, ki je v ta namen poslan s strani predstavništva v izpitni center.

EBC*L izpitna vsebina

 • 16 teoretičnih vprašanj
 • 4 vprašanja razumevanja
 • 1 študija primera

Kriteriji ocenjevanja

Pri teoretičnih vprašanjih mora kandidat znati definirati in razložiti pojme navedene v katalogu učnih ciljev, ter navesti izraz za izračun. Pri vprašanjih razumevanja in pri študiji primera je važno, da se kandidat snovi ni naučil na pamet, ampak da jo razume in zna uporabljati v praksi.

Ocenjevanje

Ocenjevanje izpitnih pol poteka na predstavništvu za posamezno državo in kandidati so o rezultatih obveščeni najkasneje v 10 delovnih dneh po opravljanju izpita. Na izpitu je možno doseči 100 točk, izpit je ocenjen kot »opravljen« za najmanj 75 točk in kot »neopravljen za 74 točk in manj.

Spričevalo – certifikat

EBC*L spričevala podeljuje International Centre of EBC*L na Dunaju v Avstriji. Spričevala bodo kandidatom poslana najkasneje v 6 tednih po opravljanju izpita.

Zgodovina in organizacija EBC*L

Osnovno znanje iz ekonomike je ena od najvažnejših sposobnosti ljudi za obvladovanje prihodnjih globalnih razvojnih izzivov. Pobuda za ustanovitev EBC*L je bil namen ponuditi osnovna poslovna upravljavska znanja tistim, ki niso študirali poslovnega menedžmenta.

Mednarodni center EBC*L ima sedež na Dunaju v Avstriji. Njegov kuratorij, ki je sestavljen iz znanih evropskih profesorjev poslovne ekonomike zagotavlja akademsko in strateško vodstvo. Slovenski član kuratorija za EBC*L je dr. Križanič Franci, direktor Ekonomskega inštituta Pravne fakultete v Ljubljani.

V petih letih so bila ustanovljena predstavništva v 22 evropskih državah s 360 izpitnimi centri, kjer so izdali 16.000 certifikatov. Kar pomeni da je 16.000 kandidatov bolj uspešnih na delovnem mestu, ali da so lažje in hitreje dobili zaposlitev; oboji v zadovoljstvo svojih delodajalcev.


 


PRIJAVNICA

 
 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana