AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE - PROJEKTI
ZALOŽNIŠTVO
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
SVETOVANJE IN RAZISKAVE

PROJEKTI

Družba opravlja različne razvojne, strokovne in organizacijske ter administrativno tehnične storitve pri izvajanju razvojnih projektov oziroma projektov Evropske unije.

Kot vodilna organizacija je družba izvajala naslednje večje razvojne projekte:

 • Skladi dela – za delavce v postopku izgubljanja zaposlitve, 1998 - 2008, 2009 in 2010, naročnik Zavod RS za zaposlovanje in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
 • Zrno upanja – usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih težje zaposljivih oseb, 1998 – 2004, naročnik Zavod RS za zaposlovanje;
 • ICIZ – Informacijski centri izkalcev zaposlitve, izvajalec v treh območnih službah ZRSZ, 2005 – 2006, naročnik Zavod RS za zaposlovanje in Evropski socialni sklad;
 • LZC – center za razvoj novih zaposlitvenih možnosti, ustanovitev Ljubljanskega zaposlitvenega centra za najtežje invalide, 2004 – 2005, naročnik Mestna občina Ljubljana;
 • Tovarna dela – vstop v svet dela, usposabljanje in zaposlovanje mladih iz ranljivih skupin na področju gostinstva, 2009 – 2011, naročnik Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Evropski socialni sklad, nadaljevanje projekta kot Gostilna dela - poklicno učenje mladih.

Kot vodilna organizacija družba izvaja nasledji razvojni projekt:

 • SIPA 2 - Sistem pomoči na domu za gospodinjstva z majhnimi otroki, s starostniki in invalidi, 2011 – 2015, naročnik Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Evropski socialni sklad.

Kot partnerji smo sodelovali v naslednjih večjih projektih:

 • SIPA1 - Sistem pomoči na domu za gospodinjstva z majhnimi otroki, 2005 – 2007, poslovodeči partner Mirovni inštitut, Ljubljana, naročnik Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Skupnost Equal v Republiki Sloveniji;
 • Družinski servis – razvoj storitev nacionalnega programa javnih del za zaposlovanje težko zaposljivih skupin prebivalstva, izvajanje v dveh območnih službah ZRSZ, 2006 in 2007, koordinator Racio social iz Celja, naročnik Zavod RS za zaposlovanje;
 • C.A.S.A, razvoj modela agencije za pomoč in oskrbo na domu, 2008 – 2010, poslovodeča organizacija Yes iz Milana, Italija, naročnik Evropski socialni sklad;
 • Usposabljanje strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah o posebnih potrebah v letih 2008 do 2011, poslovodeči partner Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad;
 • Šola enakih možnosti - uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2009 do 2011, poslovodeči partner Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Kot partner družba izvaja naslednji razvojni projekt:

 • PRIME – uvajajnje standarda EQAVET, pridobitev certifikata kakovosti po sitemu EQUAS, 2012 – 2013, poslovodeči partner REA College iz Nizozemske, naročnik Evropski program Leonardo da Vinci.

 
Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana