AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE - PROJEKTI
ZALOŽNIŠTVO
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
SVETOVANJE IN RAZISKAVE

RAZISKAVE

Družba opravlja strokovne analize in izvaja razvojne, aplikativne in temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike.

Raziskovalna skupina v dejavnost družbe vključuje opravljanje naslednjih strokovnih in organizacijskih nalog:

  • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike,
  • evalvacijske študije na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem za področje oseb s posebnimi potrebami, na področju aktivnega staranja in socialnega varstva ter razvoja človeških virov in zaposlovanja,
  • raziskovanje trga in javnega mnenja.

Kot raziskovalna organizacija je družba pripravila naslednje večje strokovne analize in razvojne naloge:

  • Situacijska analiza problematike zaposlovanja starejših v Republiki Sloveniji, 2006, naročnik Zavod RS za zaposlovanje;
  • TISIS – možnosti za produkcijo integralnih turističnih produktov in nadaljnje povezovanje turistične dejavnosti v Ljubljani, 2007, naročnik Mestna občina Ljubljana;
  • Druga kariera – izobraževanje in zaposlovanje odhajajočih pripadnikov Slovenske vojske, 2008 -2009, nosilna organizacija Fakulteta za management Univerze na Primorskem, naročnik Ministrstvo za obrambo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
  • SPIT – Spodbujanje povezovanja invalidskega turizma in razvoj novih zaposlitvenih priložnosti za invalide, ekperimentalni in razvojni program, 2008 – 2009, naročnik Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
  •  

 

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana