AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE - PROJEKTI
ZALOŽNIŠTVO
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
SVETOVANJE IN RAZISKAVE

SVETOVANJE

Dejavnost svetovanja obsega pravno svetovanje, svetovanje na kadrovskem in socialnem področju ter podjetniško in poslovno svetovanje.

Strokovni tim družbe je usposobljen za različna specialistična svetovanja:

  • svetovanje in storitve s področja delovnopravne zakonodaje,
  • svetovanje na področju upravljanja s človeškimi viri,
  • psihološko svetovanje in testiranje,
  • svetovanje in sodelovanje pri kadrovski prenovi podjetij in priprava programa kadrovskega prestrukturiranja,
  • priprava programa reševanja presežnih delavcev in reševanje invalidske kadrovske problematike,
  • kadrovske analize za podjetja in priprava poslovno-razvojnega načrta,
    programi kadrovske sanacije in reševanje presežnih delavcev, zlasti invalidov, s področja uveljavitve vizije in poslovne strategije poslovanja invalidskega podjetja,
  • priprava poslovnih in investicijskih načrtov, kratkoročnih in dolgoročnih.

Svetovanje se izvaja individualno ali skupinsko za posamezno podjetje, zavod ali ustanovo.

Za posamezna svetovanja oziroma posamezno področje in glede na vsebino svetovanja so angažirani strokovno usposobljeni sodelavci z ustreznimi strokovnimi naslovi, dolgoletnim praktičnim znanjem ter referencami.

 

 

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana