AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE - PROJEKTI
ZALOŽNIŠTVO
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
ZALOŽBA

Založniška dejavnost obsega izdajanje knjig, revij, periodike in drugo. Osnovna usmeritev založbe je izdajanje strokovne literature s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter strokovnega dela za in z osebami s posebnimi potrebami.

S področja vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja oseb s posebnimi potrebami je založba pripravila in izdala več priročnikov, zbornikov, delovnih zvezkov in učbenikov za osnovne šole s prilagojenim programom ter zavode za usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, praviloma za znane naročnike. Založniške aktivnosti so podrejene komercialni uspešnosti.

Družba je založnik specializirane znanstvene in strokovne revije specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Revija predstavlja nacionalno prakso in teoretične prispevke, predloge ter odgovore v zvezi z razvojem na področju vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji.

Soizdajatelja sta Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije.

 


KAKO NAJTI POMOČ
ZA SAMO POMOČ?


SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA

PRIROČNIK:
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV


REZANJE SPON

DODATNA
STROKOVNA POMOČ IN PRILAGODITVE


Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana