AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE
. - PROJEKTI ZALOŽNIŠTVO
ZALOŽBA
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
ZALOŽBA

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV,
Različni avtorji-ice
Zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanje
invalidov - zbirka predpisov s področja invalidskega varstva
z uvodnimi pojasnili-priročnik
Cena: 31,00 €

naročilnica

Zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanje invalidov - zbirka predpisov s področja invalidskega varstva z uvodnimi pojasnili, ki je novost saj prvič na enem mestu predstavlja naj pomembnejše pravne vire invalidskega varstva na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov v slovenski zakonodaji. Namen priročnika je prispevati k večjemu poznavanju urejenosti področja invalidskega varstva ter večji ozaveščenosti vseh, ki lahko prispevajo k boljši kakovosti dela in življenja invalidov. Uvodna pojasnila so prispevali mag. Cveto Uršič, Damijana Peterlin, mag. Aleksandra Tabaj, Tanja Dular, mag. Andrejka Fatur Videtič, Miran Kalčič, Lea Kovač, Karl Destovnik, Janez Zavrl in Romana Kruhar Puc.

V priročniku so predpisi razvrščeni po načelu vsebinske povezanosti. Tako obsega zbirka predpisov na prvem mestu Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanje invalidov, v drugem delu pa vse najpomembnejše podzakonske akte, bodisi, da gre za izvršilne predpise ali avtonomne akte nosilcev sistema socialne varnosti. Zakon in večina podzakonskih aktov je opremljenih z uvodnimi pojasnili ali pravnimi napotili, ki usmerjajo bralca k uporabi predpisov na področju invalidskega varstva. Prav tako zbirka vključuje uvodna pojasnila za vse pomembne zakone, ki so povezani s problematiko usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Uvodna pojasnila so pripravili ugledni strokovnjaki, ki se poleg teoretičnega dela tudi v praksi ukvarjajo z invalidnostjo in delajo na področju invalidskega varstva. Tako so uvodna pojasnila predvsem pomoč vsem tistim, ki jim je zbirka predpisov namenjena. Priročnik ima najširšo vsebinsko in uporabno vrednost, zato ga je mogoče priporočiti najširšemu krogu bralcev in uporabnikov, pa tudi in predvsem invalidom samim. Namenjen je vsem, ki se pri poklicnem delu, študiju ali v vsakdanjem življenju srečujejo z invalidnostjo. Namenjen pa je zlasti strokovnjakom praktikom, ki se želijo seznaniti s pravno ureditvijo invalidskega varstva, da bi lahko tudi v delovnih okoljih - pri delodajalcih v javnem in zasebnem sektorju ustrezno ravnali z invalidnostjo na delovnem mestu.


KAKO NAJTI POMOČ
ZA SAMO POMOČ?


SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA

PRIROČNIK:
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV


REZANJE SPON

DODATNA
STROKOVNA POMOČ IN PRILAGODITVE


Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana