AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE
. - PROJEKTI ZALOŽNIŠTVO
ZALOŽBA
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
ZALOŽBA

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCIH IN ŠOLAH
Dr. Božidar Opara
Vloga in naloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami
Cena: razprodana

trenutno ni možno naročilo

Izšel je priročnik Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah – Vloga in naloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami dr. Božidarja Opare, ki je novost in važna spodbuda za uspešno delo na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v vsakdanji praksi ter za razvoj edukacijskih ved na tem vebinskem področju nasploh.

Priročnik je poglobljena predstavitev koncepta vzgoje in izobraževanja, ki izhaja iz nove paradigme proučevanja otrok s posebnimi potrebami, ter nov koncept izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Oboje temelji na uresničevanju in zagotavljanju temeljnih otrokovih in človekovih pravic.

Analizo spremenjene pradagime obravnave otrok s posebnimi potrebami dopolnjujejo posamezne predstavitve izobraževalnih politik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami najvažnejših mednarodnih organizacij (UNESCO, Svet Evrope, EU in OECD).

Ustvarjanje pogojev za razvoj in učenje otrok s posebnimi potrebami znotraj rednega šolskega sistema je del širših integracijskih procesov katerih cilj je zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti na podlagi motnje, ter spodbujanje večje sprejemljivosti učencev s posebnimi potrebami v rednih oblikah vzgoje in izobraževanja.

Priročnik je namenjen širokemu krogu udeležencev, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami. Tako učiteljem, drugim strokovnim delavcem v šolah in vrtcih kot staršem, srednješolskim profesorjem in mladostnikom. Koristen je tudi za študente na različnih pedagoških usmeritvah.


PRIROČNIK:
ZA
POSLITVENA REHABILITACIJ IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV


REZANJE SPON

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCIH IN ŠOLAH

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana