AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE
. - PROJEKTI ZALOŽNIŠTVO
ZALOŽBA
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
ZALOŽBA

KAKO NAJTI POMOČ ZA SAMO POMOČ?
dr. Sabina Jurič Šenk
Cena: 22,00 €

naročilnica

Knjiga z naslovom KAKO NAJTI MOČ ZA SAMOPOMOČ? ODGOVORI NA VPRAŠANJA LJUDEM V STIKI predstavlja zanimivo strokovno gradivo, primerno za najširši krog bralcev. Avtorica je zbrala resnična vprašanja, ki so jih ljudje naslavljali nanjo na forumu, ter svoje odgovore nanje. Vprašanja in odgovori obravnavajo stiske različno starih ljudi, ki iščejo načine, kako premagati težave, ter se pri tem srečujejo s težkimi občutji nemoči, strahu, sramu in tudi jeze. Teh občutij žal ne izrazijo na način, ki bi jim pomagal izstopiti iz začaranega kroga napornih medsebojnih odnosov.

Vsebina priročnika dr. Sabine Jurič Šenk zajema širino področij, kjer otroci, mladostniki ter različno stari odrasli doživljajo stisko – vprašanja se dotikajo družinskih odnosov, vzgojnih dilem, poslovnega sveta ter tudi vprašanj v zvezi z različnimi stili življenja in udejstvovanja posameznika. Knjiga naslavlja tudi težave ljudi, ki žalujejo, in posledice, ki se pri tem kažejo v medsebojnih odnosih teh ljudi.

Napisana v preprostem strokovnem jeziku, ki opogumlja, in je istočasno razumljiv širši množici. Avtorica na izredno sočuten in istočasno odločen način pristopi k reševanju težav realnih ljudi ter jih postopno vodi na poti iz stiske. Pri tem se opira na sistemski vidik razumevanja medsebojnih odnosov, v odgovore integrira znanja psihologije, relacijske družinske terapije ter dognanja več drugih psihoterapevtskih smeri. Podaja tudi informacije, kako in kje lahko ljudje najdejo pomoč v okolju.

Po mnenju prof. dr. Christiana Gostečnika je knjiga Kako najti moč za samopomoč delo, ki daje nov vpogled v obravnavane vsebine zelo zapletenih fenomenov kompleksnih medsebojnih odnosov ter na kritičen način, z integracijo vidikov psihološkega in psihoterapevtskega znanja daje velik prispevek tako posameznikom v stiski kot strokovnim delavcem, ki na tem področju pomagajo ljudem.


KAKO NAJTI POMOČ
ZA SAMO POMOČ?


SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA

PRIROČNIK:
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV


REZANJE SPON

DODATNA
STROKOVNA POMOČ IN PRILAGODITVE


Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana