AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE
. - PROJEKTI ZALOŽNIŠTVO
ZALOŽBA
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
ZALOŽBA

SPECIALNA IN REABILITACIJSKA PEDAGOGIKA
Različni avtorji-ice
Cena: 10,00 € brez DDV

naročilnica

Revija SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA je edina skupna strokovna in znanstvena revija za različna področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, in sicer za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje, delo in varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju, za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, z motnjami vedenja in osebnosti ter s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Revija SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA je osrednja strokovna in znanstvena revija strokovnjakinj in strokovnjakov, ki delamo z osebami s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Namenjena je vsem, ki se vsakodnevno srečujemo s strokovnimi problemi specialne in rehabilitacijske pedagogike, ter strokam, ki sodelujejo pri vzgoji in izobraževanju otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami.

Letno izideta po dve številke revije, ki vsebujeta hkrati več različnih strokovnih področij. Revija vsebuje štiri temeljne rubrike, v prvi so raziskave in teoretične razprave, ki so strogo znanstveno artikulirane. V drugi in tretji rubriki so strokovni in pregledni članki ter prispevki pod naslovom Iz prakse za prakso. Četrta rubrika je namenjena mnenjem, ocenam in recenzijam. Zadnji rubriki pa sta namenjeni raznim obvestilom in novostim iz knjižnice našega strokovnega področja.

Revija je indeksirana in vključena v bazo podatkov: ProQuest Social Sciences Journals, Research into Higher Education Abstracts.


KAKO NAJTI POMOČ
ZA SAMO POMOČ?


SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA

PRIROČNIK:
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV


REZANJE SPON

DODATNA
STROKOVNA POMOČ IN PRILAGODITVE


Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana