AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE
. - PROJEKTI ZALOŽNIŠTVO
ZALOŽBA
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
ZALOŽBA

DODATNA STROKOVNA POMOČ IN PRILAGODITVE,
pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami
dr. Božidar Opara
Cena: 21,90 €

naročilnica

Priročnik z naslovom DODATNA STROKOVNA POMOČ IN PRILAGODITVE pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami avtorja dr. Božidarja Opare je več kot koristno strokovno gradivo, ki bo pomagalo razumeti ključne pojme pri inkluziji otrok s posebnimi potrebami in dalo napotke načrtovalcem in izvajalcem vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve so osnovni pogoji za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v šolski sistem. Priročnik obravnava vse bistvene sestavine dodatne strokovne pomoči in prilagoditev in bralcem ponuja znanja in veščine za vzgojno-izobraževalno delo z vsemi vrstami otrok s posebnimi potrebami.

Vsebina priročnika dr. Opare zajema celotno konceptualizacijo dodatne strokovne pomoči, njenih nalog in ciljev. V njem avtor podrobno opiše tudi prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela za otroke s posebnimi potrebami, spremljanje tega in evalvacijo. Daje pojasnila o razvoju in uporabi podpornih oblik, usmerjanju v programe, oblikovanju dodatne strokovne pomoči in prilagoditev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Podrobno je zajeta tudi izdelava individualiziranega programa kot operativnega načrta za delo z otrokom s posebnimi potrebami.

Po mnenju doc. dr. Aksinje Kermauner je priročnik dr. Opare izredno uporaben vodnik po včasih težko razumljivih poteh inkluzivnega šolanja in bo v veliko pomoč pri razumevanju inkluzivnih procesov.

Priročnik dr. Opare naj bi uporabljali vzgojitelji, učitelji, profesorji, ravnatelji, starši, specialni in rehabilitacijski pedagogi, inkluzivni pedagogi, socialni pedagogi, skratka strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, in še mnogi drugi, tisti, ki sobivajo z osebami s posebnimi potrebami.


KAKO NAJTI POMOČ
ZA SAMO POMOČ?


SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA

PRIROČNIK:
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV


REZANJE SPON

DODATNA
STROKOVNA POMOČ IN PRILAGODITVE


Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana